Mpihevi-draharaha / Conseil Paroissial

Biraom-piangonana / Bureau

 • Micaël RAKOTOZAFY Mpitandrina / Pasteur – e-mail: micael.rakotozafy@fjkm-gland.ch
 • Ranaivo Mahaleo RAZAKANIRINA Sekretera Jeneraly / Secrétaire Général – e-mail: ranaivo.razakanirina@fjkm-gland.ch 
 • Miora ANDRIAMASINORO Mpitan-tsoratra / Secrétaire
 • Njaka GONGUET Mpitahiry vola / Trésorier
 • Hasina MAHEFASOA Mpitan-tsoratry ny vola / Comptable
 • Jocelyn RAMANAMBOHITRA Mpanolotsaina mpiandraikitra ny Vaomiera fiainana ara-panahy sy fiainana anatiny / Conseiller responsable de la Commission vie spirituelle et vie communautaire
 • Olivier RASAMIMANANA Mpanolotsaina /Conseiller

Diakona / Diacres

 • Dimy ANDRIAMASINORO Diakona Komity Lehibe Synodamparitany sp37 / Délégué au Synode
 • Clarah ANDRIANJAKA
 • Harifera RABEMANANJARA
 • Hanitra RANDRIANARIVONY
 • Mino RAVOLOLOMAMPIONONA
 • Olga ROBEL

Mpihevi-draharaha solon-tena Sampana / Délégués des Branches

 • Olidera BAILLIF Solon-tena Sampana Sekoly Alahady (Déléguée Branche Ecole du Dimanche)
 • Voahangy RAZAIARINORO Solon-tena Sampana Dorkasy (Déléguée Branche Dorcas)
 • Sedera RANDRIANARISON Solon-tena Sampana Lehilahy Kristiana (Délégué Branche Hommes Chrétiens)
 • Domohina RAMINOMANANA Solon-tena Sampana Tanora Kristiana (Déléguée Branche Jeunes Chrétiens)