Informations Coronavirus

CORONAVIRUS – Plan de protection COVID FJKM-Gland (à appliquer dès le 2 décembre 2020 durant tous les cultes)


CORONAVIRUS – Plan de protection COVID-19 FJKM-Gland (à appliquer dès le 8 septembre 2020 durant tous les cultes)

CORONAVIRUS – Plan de protection COVID-19 FJKM-Gland (à appliquer dès le 16 juin 2020 durant tous les cultes)


CORONAVIRUS – Annonce du Bureau de la FJKM-Gland Fahasoavana (16 mars 2020)

« Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante » Esaïe 41:10

Chers paroissiens,

Face à la pandémie actuelle de Coronavirus et suite aux ordonnances édictées par la Confédération et les Cantons, le Bureau de la FJKM-Gland fait l’annonce suivante :

  • Tous les cultes sont annulés jusqu’à nouvel ordre
  • Les réunions, les rencontres des Branches, de la Chorale, des Commissions ainsi que des paroissiens sont annulées
  • Les déplacements prévues sont à annuler
  • Veuillez suivre toutes les indications de la Confédération et des Cantons ou de l’Etat de domicile.
  • Nous vous invitons à nous porter en prière face à la situation actuelle.

Nous vous tiendrons informé en fonction de l’évolution de la situation.

Pour affermir notre foi, le Bureau de la paroisse va vous proposer des solutions pour que vous puissiez bénéficier de le Parole de Dieu lors de nos dates habituelles de cultes.

Le Bureau de la FJKM-Gland Fahasoavana
bureau@fjkm-gland.ch
_____________

« Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho. » Isaia 41 : 10

Ry havana,

Noho ny zava-misy ankehitriny amin’ny lafiny ara-pahasalamana ary noho ny lalàna nampitain’ny fanjakana “Fédéral” sy “Cantonal” dia mandray ireto fepetra ireto ny Biraompiangonana entina hanajanonana ny fiombon’ny aretiny Coronavirus:

  • Ajanona avokoa ny fanompoam-pivavahana rehetra
  • Ajanona avokoa ny fivoriana na fiofanana na fihaonana rehetra mifanatrika eo anivon’ny Sampana, ny Antoko Mpihira, ny Vaomiera misy eo anivon’ny Fiangonana sy koa eo amin’ny mpiara-mivavaka.
  • Ajanona avokoa ireo dia na fitsidihina rehetra noeritreretina hokarakaraina 
  • Iangaviana isika hanaraka ireo fepetra rehetra apetraky ny fanjakana “Fédéral” sy “Cantonal” na ny fanjakana mahefa eo amin’ny toerana hipetrahantsika.
  • Asaina isika rehetra hifampitondra am-bavaka mihoatra ny zava-misy ankehitriny.

Ampitaina amintsika aoriana ny fandaminana fanampiny mihoatra amin’ny fivoarana’ny toe-draharaha.

Hiezaka ny Biraompiangonana hijery vahaolana amin’ny fanolorana vatsim-panahy antsika amin’ireo fotoana noeritreretina hisy fanompoam-pivavahana mahazatra antsika.

Ny Biraompiangonana FJKM-Gland Fahasoavana
bureau@fjkm-gland.ch