Mety mbola hiova ny fandaharana / Le programme ci-après n’est pas définitif

Sabotsy 28 oktobra 2023 / Samedi 28 octobre 2023

Fotoana atrehin’ny rehetra
Ouvert aux paroissiens et au public

Fanompoam-pivavahana fanokafana
Culte d’ouverture

Toerana / Lieu
Cathédrale de Lausanne


Fiofanana
Formations

Toerana / Lieu
Cathédrale de Lausanne na/ou Salle Polyvalente d’Echichens


Takariva mahafinaritra miaraka amin’ny Sampana

Toerana / Lieu
Salle Polyvalente d’Echichens


Fiarahana misakafo (antoandro sy hariva)
Repas fraternels (midi et soir)

Toerana / Lieu
Salle Polyvalente d’Echichens

Fivoriana ho an’ny MDR sy KL
Ouvert aux MDR et KL du Synode Régional

Fivorian’ny Mpihevidraharaha
Réunion MDR

Toerana / Lieu
Temple d’Echichens


Fivorian’ny Komity Lehibe
Réunion KL

Toerana / Lieu
Temple d’Echichens

Alahady 29 oktobra 2023 / Dimanche 29 octobre 2023

Fanompoam-pivavahana famaranana ny Fivoriambe
Culte de clôture

Toerana / Lieu
Cathédrale de Lausanne


Sakafo AGAPE
Repas AGAPE

Toerana / Lieu
Salle Polyvalente d’Echichens